Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
cufflinks
1560 1918
Reposted frommakle makle viakita kita
2261 787d
Reposted fromLittleJack LittleJack viafatu fatu
cufflinks
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viamaua maua
cufflinks

bo jednak najważniejszą jest sprawą, aby człowiek nie mieszkał w chlewie i nosił kwiaty pięknym dziewczętom

— B. Hrabal, Lekcje tańca dla starszych i zaawansowanych
Reposted bymaua maua
cufflinks
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viainvincible invincible
cufflinks
2523 aeba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
6759 d77a
Reposted frombaboooshka baboooshka viawsukience wsukience
cufflinks
4560 a116 500
cufflinks
6589 655c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoulforme soulforme
cufflinks
1063 a707
Reposted frompesy pesy viadotkliwie dotkliwie
cufflinks
3043 1bfc
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamaua maua
cufflinks
Reposted fromesperer esperer viamsitudinis msitudinis
cufflinks
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viamaua maua
cufflinks
6720 a354
Reposted fromgoaskalice goaskalice viamaua maua
cufflinks
0002 5038
Reposted fromhermina hermina viamaua maua
cufflinks
8288 1db4
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin
cufflinks
3386 d44c
Reposted fromretaliate retaliate
cufflinks
„Życie jest straszne, ale ja postanowiłem, że jest piękne”.
— B. Hrabal
Reposted fromhwmc hwmc viafatu fatu
cufflinks
1380 b0f4
Reposted fromifyouleave ifyouleave
cufflinks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl